Uhuru Kenyatta inauguration Ceremony as the fourth president of Kenya LIVE